DAGSORDEN


 

9. oktober 2015. De første resultater af evalueringen af INNSENS kurset.
Evalueringen af kurset er næsten afsluttet. Af de i alt 77 deltagere, der var tilmeldt kurset, har 56 deltagere (75 %) afsluttet kurset. At afslutte kurset svarede til at gennemføre minimum 70 % af indholdet af kurset. Evalueringen af kurset viste meget positive aspekter, såsom selve indholdet samt de praktiske cases/opgaver. Andre aspekter af online kurset blev foreslået forbedret, såsom fx de fora, som ikke havde succes. Tutorernes opgaver med dynamisk at motivere og guide deltagerne var et centralt element for mange deltagere. Nogle deltagere havde problemer med at færdiggøre kurset på grund af manglende tid, dette synes at være den vigtigste barriere for at følge kurset.

Her er der nogle tal, der giver et billede af deltagernes kursusevaluering:

 87 % af deltagerne var generelt tilfredse med kurset.
 85 % af deltagerne mente, at online-platformen var let at bruge.
 60 % af deltagerne mente, at arbejdsbyrden var ideel.
 68 % af deltagerne svarede, at opgaverne var hjælpsomme i deres læringsproces.
 74 % af deltagerne svarede, at testen(e) afspejlede indholdet i modulet

 

     
 

7. og 8. oktober 2015 – Göteborg (Sverige)
I slutningen af oktober blev det det sidste møde i INNSENS projektet afholdt på SP i Göteborg (Sverige. Formålet med mødet var at lave en diskutere og definere de sidste konklusioner for projektet. Dagsordenen for mødet omfattede en sidste gennemgang af evalueringen af kurset samt forskellige fremtidige kursusforbedringer. Udnyttelsen af projektet blev også drøftet og hovedvilkårene for dette fastsat.

 

     
 

24. september 2015. INNSENS præsenteres ved et møde: Enterprise Europe Network
Den 23. og 24. september afholdt ”Agrofood Sector Group” et møde i Wroclaw, Polen. Det specifikke emne for mødet var sunde fødevarer, herunder økologiske fødevarer, funktionelle fødevarer og traditionel mad. Under mødet blev målet, metoderne og de vigtigste resultater for INNSENS projektet kort præsenteret. Projektet blev præsenteret af Julio Carreras (AINIA), koordinator for gruppen. Arrangørerne af mødet samler eksperter fra regioner med et højt antal landbrugs- og fødevarefirmaer. Målet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder i sektoren med international innovation og vækst. ”Agrofood Sector Group” hører til ”Enterprise Europe” netværket, som har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’ere) med at få mest ud af deres forretningsmuligheder både i og uden for EU.

 

     
 

23.-27. august 2015

Den 23.-27. august 2015 blev den 11. Pangborn symposium i ”Sensory Science” afholdt i Göteborg, Sverige. Dette er det vigtigste møde i verden inden for sensorikken. På Pangborn mødes forskere, studerende, sponsorer og virksomheder, og det faciliterer nye kontakter, som kan igangsætte nye samarbejder og nye netværk. Posteren med titlen ”INNSENS – Udforskning af behovet for uddannelse i sensorik og forbrugervidenskab i små og mellemstore virksomheder i fem 5 lande” viste de vigtigste resultater opnået i den indledende analysedel af projektet.

 

     
 

15. juli 2015. Evaluering af kurset efter pilottesten

Efter pilottesten af kurset, begyndte SP evalueringen af hele forløbet ved hjælp af tilfredshedsanalyser, som deltagerne skulle udfylde. Derudover blev der udført dybdegående interviews med 1-2 engelsktalende deltagere fra hvert af de fem partnerlande. Disse to opgaver blev udført for at indsamle feedback vedrørende online-kurset med henblik på yderligere at forbedre både indholdet af kurset samt anvendelsen af en E-læringsplatform, opgaver og fora.

 

     
 

5. marts 2015. INTED konference

D 2.-4. marts 2015 blev den 9. internationale konference kaldet INTED (International Technology, Education and Development) afholdt. I denne konference havde partnerne bag INNSENS projektet mulighed for at præsentere projektet, dets mål, metoder samt vigtigste resultater. Desuden var der mulighed for erfarings- og vidensdeling i multikulturel og berigende atmosfære inden for områderne uddannelse, teknologi og udvikling.

 

     
 

18. juni 2014. Resultaterne af behovsanalysen

Behovsanalysen udført med SMV'ere i fødevare- og drikkevaresektoren (første fase af projektet), viste, at der i alle fem partnerlande var et behov for uddannelse i teknikker indenfor sensorik og forbrugervidenskab. Analysen viste også, at det planlagte 80 timers kursus var i strid med de deltagende virksomheders daglige aktiviteter, i stedet for foretrak de 40 timers kursus. Næsten halvdelen af deltagerne svarede, at de ønskede at kunne deltage i kurset både på arbejdspladsen og i hjemmet, og at de foretrak selv frit at kunne planlægge rækkefølgen af emnerne. De emner, der blev fremhævet som mest interessante i relation til SMV’ere, var: anvendelse af sensorik og forbrugervidenskab i produktudvikling, hvordan man planlægger en sensorisk test, sensorisk holdbarhed og sensoriske hurtigmetoder. De mindre interessante emner var: dommerscreening, genetik, og metoden Napping.

 

     
 

5. februar 2015. Præsentation af INNSENS på workshop ”The senses and the Virgin Olive Oil”

Den 5. februar 2015 afholdt AINIA en workshop om jomfru olivenolie og sanserne. Workshoppen samlede forbrugere og eksperter til prøvesmagning af jomfru olivenolie. Den samlede også virksomheder, kooperativer og eksperter i gastronomi for at diskutere den sensoriske kvalitet af produktet og dets afgørende rolle i middelhavskøkkenet. Der blev smagt forskellige typer af olivenolie (Extra, Virgin og almindelig olivenolie). Omkring 150 mennesker deltog i workshoppen; og der blev udleveret INNSENS projekt brochurer til alle deltagerne.     
 

Den 17. og 18. februar 2015 - Parma (Italien)

I midten af februar 2015, blev fjerde møde i INNSENS-projektet afholdt hos SSICA i Parma, Italien. Mødet forløb som altid over halvanden arbejdsdag. Under mødet blev de sidste beslutninger angående kursusindhold og præsentationsform af forskellige e-læringselementer i kurset afklaret. God undervisningspraksis for kurset blev fastlagt. Kvalitetsindikatorer for opnået læringsudbytte blev drøftet. Tidsplanen for de fem pilotundersøgelser af e-læringskursus blev besluttet.

 

     
 

Marts til juni 2015. Erfaring fra pilotundersøgelse af e-læringskursus

Kurset omfattede 10 moduler


Modul 0

Introduktion til INNSENS projektet og selve kurset

Modul 1

Sensoriske egenskaber og den måde, vi opfatter dem på

Modul 2

Faktorer der påvirker sensoriske målinger

Modul 3

Introduktion til kvalitetskontrol, holdbarhedsanalyse og produktinnovation

Modul 4

Metoder med brug af analytiske dommere

Modul 5

Metoder med brug af forbrugere

Modul 6

Væsentlige elementer i sensorisk bedømmelse (deltagere, prøver og testmiljø)

Modul 7

Planlægning af et sensorisk projekt

Modul 8

Analyse og rapportering

Modul 9

Sensorisk bedømmelse i praksis

Implementeringen af indholdet i modulerne, oversættelse til lokale sprog samt uploading af kursusmateriale til Moodle-platformen blev gennemført ved hjælp af godt samarbejde med partnerne.

Pilotundersøgelsen af kurset påbegyndt d. 16. marts og afsluttede i midten af juni. Mere end 50 personer fra små og mellemstore virksomheder i den europæiske fødevaresektor deltog i kurset.


     
  10. og 11. september 2014 – København, Danmark

Det tredje INNSENS møde blev afholdt i København i den anden uge af september 2014, det blev afholdt på Københavns Universitet (UCPH). Mødet varede halvanden dag, akkurat som det forrige møde. Under mødet blev første udkast til e-learning kurset præsenteret: moduler, strukturen af de teoretiske undervisningstimer, opgaver/øvelser, tests samt det frivillige materiale. Kurset vil være at finde i fem versioner en for hvert lokale sprog, derudover vil der være et engelsk forum, hvor deltagerne kan skabe relationer på tværs af de forskellige europæiske lande. En detaljeret kalender beskrivende deadlines af udformningen af modulerne, diskussioner samt oversættelser blev udformet på mødet.


     
  14. og 15. maj 2014 – Bukarest, Rumænien

Det andet INNSENS møde blev afholdt i Bukarest midten af maj 2014, det blev afholdt på The National Institute of Research & Development for Food Bioresources (IBA). Mødet varede halvanden dag. Under mødet præsenterede SSICA resultaterne af WP3. Disse resultater er utrolig vigtige for udformningen af selve e-learning kurset (WP4). Udover dette, blev en foreløbig struktur for kurset foreslået, formidlingsaktiviteterne opdateret og projektets hjemmeside præsenteret.

     
  30. og 31. januar 2014 – Bruxelles, Belgien

I de sidst to dage af januar 2014 afholdt EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency of the European Commission) et kick-off møde. Mødet blev afholdt for at gøre projektkoordinatorer opmærksomme på de operationelle og finansielle procedurer, der er i Lifelong Learning Programme. Specifikke sessioner blev afholdt for at behandle kerneområderne, der er relateret til projektmanagement, dette inklusiv formidling samt udbredelse af projekter.


     
  26. november 2013 – Valencia, Spanien

INNSENS kick-off mødet blev afholdt i Valencia hos partneren ainia. Mødet varede en intens dags arbejd. Det indeholdt et overblik over projektet givet af koordinatoren, dette inklusiv opgaver relateret til både de finansielle dele samt projektlederrollen. Der blev desuden af hver af arbejdspakkelederne givet et overblik over disse. De første opgaver i hver arbejdspakke blev ligeledes udførligt beskrevet og planlagt.
     
   INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme