BESKRIVELSE

Projektets titel: Training in Innovation through the Consumer and Sensory Sciences
Program: Lifelong Learning Programme, centralized
Projektkoordinator: María Lorente Lamas, AINIA, Spanien ( mlorente@consumolab.es), Tlf: +34 96 136 60 90
Partnere: AINIA (Forskningssammenslutningen for Levnedsmiddelindustrien), Spanien, IBA Bucuresti (Nationalt Institut for Forskning og Udvikling indenfor Levnedsmiddelbioressourcer), Rumænien, SIK (Institut for Levnedsmiddel og Bioteknologi AB), Sverige, SSICA Parma (Eksperimentel Enhed for Levnedsmiddelkonserveringsindustrien), Italien, KU (Københavns Universitet), Danmark.
Nøgleord: Sensorisk analyse, produktudvikling, online kursus, erhvervsrettet uddannelse
Varighed: 01/11/2013 - 31/10/2015
Budget: 372.621 € (EU-bidrag: 75 %)
Kontraktnummer: 539506-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

   


INNSENS er et projekt, der omhandler skabelsen af et innovativt og effektivt undervisningsprogram, for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i fødevare- og drikkevaresektoren, relateret til sensorisk analyse og forbrugervidenskab.

Sensorik og forbrugervidenskab er anerkendt som nøglefag for virksomheder der producerer varer til forbrugere, omfattende forskellige værktøjer til at vejlede og validere innovations- og produktudviklingsprocessen samt lette kommunikationen mellem forskellige områder af virksomheden (produktion, marketing, forskning og udvikling).

Projektet omfatter tre hovedtrin: behovsanalyse blandt SMV'er fra fødevare- og drikkevaresektoren, udformning af et online kursus (design, struktur, indhold, indbyrdes forhold mellem deltagerne og e-platform) samt pilotundersøgelse af e-læringskurset ved hjælp af 50 europæiske SMV'er fra fødevare- og drikkevaresektoren.

INNSENS, et EU-finansieret projekt, gennemført i samarbejde med 5 europæiske partnere, vil gennem erhvervsrettet uddannelse give europæiske SMV'er evner og kompetencer, som vil hjælpe dem i innovationsprocessen.INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme