DELTAGERE

Deltagerne omfatter egne samarbejdspartnere, SMV’er som er involveret i projektet samt andre SMV’er.

PARTNERSKAB

ainia centro tecnológico  
AINIA er koordinator for INNSENS projektet og leder Konsortiet bestående af de 5 partnere. Det kontrollerer, at projektopgaver udføres i henhold til tidsplanen og indenfor det anslåede budget, og fungerer som repræsentant for Konsortiet.

AINIA bidrager, som projektpartner, på tværs af de forskellige arbejdspakker i projektet, og er især ansvarlig for udviklingen af e-platform for e-læringskurset. Desuden er det ansvarlig for formidling og udnyttelse af arbejdspakkerne. AINIA bidrager til SMV'ernes behovsanalyse, udvikling af kursusindhold samt pilotundersøgelsen.

Kontaktperson: María Lorente
Tlf: +34 96 136 60 90
E-mail: mlorente@consumolab.esimecal  

IBA Bucurestis rolle i INNSENS projektet er at lede arbejdspakken for kvalitet og evaluering og for at støtte kvalitetsstyringen sætte dagsordenen for aktiviteter, procedurer og metoder, som partnerne i Konsortiet bruger i løbet af projektet. Desuden bidrager IBA aktivt til SMV'ernes behovsanalyse, udvikling af kursusindhold samt pilotundersøgelsen.

Kontaktperson: Denisa Duta
Tlf: +40 31 620 58 33/34/35
E-mail: Denisa.duta@bioresurse.roisolux  

Den vigtigste rolle for SIK i INNSENS projekt er afprøvning og evaluering af e-læringskurset. Forud for pilottestningen vil SIK foretage en pre-pilot af kurset i sit eget land, så uforudsete problemer kan opdages. SIK vil koordinere driften af kurset i hvert enkelt land og vil udføre en evaluering af kursets effekt. SIK vil også bidrage på tværs af flere opgaver for andre arbejdspakker, såsom SMV'ernes behovsanalyse og udvikling af kurset.

Kontaktperson: Heléne Widén
Tlf: +46 10 516 66 80
E-mail: helene.widen@sik.seivem  

SSICAs rolle i INNSENS projektet er at lede behovsanalysen for SMV'erne. SSICA koordinerer undersøgelsen og identificeringen af de behov, der påvirker europæiske SMV'er mht. emner relateret til forbrugere og referencemarkeder. hovedsageligt den sensorik og forbrugervidenskab involveret i udviklingen af nye produkts processer.

SSICA bidrager også aktivt på tværs af projektets andre arbejdspakker, som omhandler udviklingen af kurset og dets pilotundersøgelse.

Kontaktperson: Sebastiano Porreta
Tlf: +39 521 795 224/277
E-mail: sebastiano.porretta@ssica.it


scfi  

KUs hovedopgave er udviklingen af det faktiske indhold af det webbaserede kursus (dvs. kursusmaterialet). Udviklingen omfatter design af strukturen, skabelsen af teoretisk forståelse og praktiske eksempelindhold, interaktive uddannelsesopgaver og selvevalueringer.

Desuden bidrager KU aktivt til SMV'ernes behovsanalyse samt pilotundersøgelsen af kurset.

Kontaktperson: Bodil Helene Allesen–Holm
Tlf: +45 35 33 36 58
E-mail: bhah@food.ku.dkSMV’er involveret i projektet

Minimum 10 små og mellemstore fødevarevirksomheder fra hvert deltagerland vil deltage i projektet.

Disse SMV'er vil deltage i:

  • Formidling af information om behov og krav fra små og mellemstore virksomheder.
  • Pilotundersøgelse af det udviklede e-læringskursus.


   INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme