BESKRIVNING

Projektets titel: “Utbildning i Innovation och Produktutveckling genom Sensorik och Konsumentkunskap”.
Huvudfinansiär: Lifelong Learning Programme
Projektkoordinator: María Lorente Lamas, AINIA, Spanien, mlorente@consumolab.es, Tel: 0034 96 136 60 90
Partners:
AINIA (Asociación de Investigación de la Industria Agroalimenaria), Spanien
IBA Bucharest (National Institute of Research & Development for Food Bioresources), Rumänien
SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Sverige
SSICA Parma (Experimental Station for the Food Preserving Industry), Italien
UCPH (University of Copenhagen), Danmark

Nyckelord: sensorisk analys, produktutveckling, webbkurs, yrkesutbildning
Projektet pågår: 01/11/2013 – 31/10/2015
Budget: 372 621 € (EU bidrar med 75 %)
Kontraktsnummer: 539506-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP


   

INNSENS är ett projekt som skall skapa en innovativ och effektiv webbkurs om sensorik och konsumentkunskap speciellt anpassad för små och medelstora företag (på engelska: small and medium-sized enterprises, i fortsättningen kallade för SME-företag) inom livsmedelssektorn.

Sensorik och konsumentkunskap har identifierats som viktiga kunskapsområden för företag som säljer produkter till konsument. Inom sensorik och konsumentkunskap finns en rad verktyg för att guida och validera innovationsprocessen vid produktutvecklingen, och för att underlätta kommunikation och förståelse mellan olika delar av företaget (t.ex. mellan produktion, marknad, forskning och utveckling).

Projektet består av tre delar: undersökning av behovet hos små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin, skapandet av en webbaserad kurs (design, struktur, innehåll, utbyte mellandeltagare och e-plattform) samt till sist att genomföra den webbaserade kursen med deltagare från 50 europeiska SME-företag inom livsmedelssektorn.

INNSENS, ett projekt som finansieras av den Europeiska Kommissionen och utförs av 5 europeiska partners, kommer att stärka kompetensen hos europeiska SME-företag genom utbildning som hjälper dem i innovations- och produktutvecklingsprocessen.INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme