DOKUMENT

  Sammanfattning

Denna uppsats presenterar en beskrivning av projektet, dess verksamhet, mål, förväntade resultat och kopplas till INNSENS projektkonsortium.

Mer
     
  Pressreleaser

Följ nyheten om INNSENS projekt i lokal och europeisk press.

Mer
     
  PUBLIC DELIVERABLE REPORTS

Main deliverable reports of INNSENS project.

Leaflet innsens (English)

Leaflet innsens (Español)

Leaflet innsens (Dansk)

Leaflet innsens (Italiano)

Leaflet innsens (Svenska)

Leaflet innsens (Român)

Progress and results after 1 year

Progress report

Improvement and succes of the E-learning program

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Newsletter 6

Public report
     


   INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme