DELTAGARE

Deltagare i projektet är partnerorganisationerna, de små och medelstora företag som är involverade i projektet samt andra SME-företag.

Partnerorganisationer

ainia centro tecnológico  
AINIA är koordinator för INNSENS-projektet och leder konsortiet med dess 5 partners. AINIA kontrollerar att projektet följer tidplan och budget, samt är representant för konsortiet gentemot finansiären.

Som projektdeltagare bidrar AINIA i de olika ”work packages” och är särskilt ansvarig för e-plattformen för den webbaserade kursen. Dessutom ar AINIA ansvarig för förmedling och spridning av resultaten. AINIA bidrar dessutom till undersökningen av SME-företagens behov, kursens innehåll och kursens genomförande.

Kontaktperson: María Lorente
Tel.: +34 96 136 60 90
E-mail: mlorente@consumolab.esimecal  

IBA Bucaresti’s roll i INNSENS-projektet är att leda det “work package” som heter Kvalitet och Utvärdering samt att fastslå aktiviteter, arbetssätt och metoder som konsortiets partners använder under projektet för att stödja kvalitetsarbetet. Dessutom bidrar IBA till undersökningen av SME-företagens behov, kursens innehåll och kursens genomförande.

Kontaktperson: Denisa Duta
Tel.: +40 31 620 58 33/34/35
E-mail: Denisa.duta@bioresurse.roisolux  
SIKs huvudsakliga roll i INNSENS-projektet är att leda genomförandet av kursen och att ansvara för kursutvärderingen. Innan kursen hålls i alla länder kommer SIK att hålla kursen i liten skala i Sverige så att oförutsedda problem kan upptäckas och åtgärdas. SIK kommer att koordinera kursens genomförande i de olika länderna och kommer att utvärdera kursen. SIK kommer också att bidra i flera andra arbetsblock som till exempel i undersökningen av de små och medelstora företagens behov och kursens innehåll.

Kontaktperson: Heléne Widén
Tel.: +46 10 516 66 80
E-mail: helene.widen@sik.seivem  
SICAs roll I INNSENS-projektet är att leda behovsanalysen av vilken utbildning SME-företagen behöver. SSICA koordinerar undersökningen och identifierar var de största behoven hos SME-företagen finns när det gäller sensorik och konsumentkunskap vid utvecklandet av nya produkter.

SSICA bidrar också aktivt i andra ”work packages” som i utvecklandet och genomförandet av kursen.

Kontaktperson: Sebastiano Porreta
Tel.: +39 521 795 224/277
E-mail: sebastiano.porretta@ssica.it


scfi  

UCPHs huvudsakliga roll är att utveckla kursmaterialet till den webbaserade kursen. I detta arbete ingår även att bestämma strukturen, att skapa det teoretiska innehållet och de praktiska övningarna, interaktiva uppgifter och självutvärderingar.

Dessutom bidrar UCHP aktivt i undersökningen av SME-företagens behov och kursens genomförande.

Kontaktperson: Bodil Helene Allesen-Holm
Tel.: +45 35 33 36 58
E-mail: bhah@food.ku.dkSME-företagens deltagande i projektet

Från varje deltagarland skall minst 10 stycken små och medelstora företag inom livsmedelssektorn delta i projektet.
SME-företagens deltagande:

  • Tillhandahålla information om SME-företagets behov och önskemål  
  • Delta i den utvecklade webbaserade kursen (som kursdeltagare)


   INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme